Brönnestads kyrka

Sösdala församling

 Mariakyrkan i Brönnestad

 Altaruppsatsen är skapad av Johan Ullberg från Finja, och uppsattes 1766. Även predikstolen är från 1766, signerad Ullberg.

Mariakyrkan är känd för sina välbevarade medeltida takmålningar.
En omtalad detalj är Jesusbarnet som lär sig gå med hjälp av gåstol.

Kyrksalen

De äldsta delarna i kyrkan är från ca 1150. Det är de delar som idag har målningar i valven. De tillkom på 1400-talet och skildrar Jesu födelse och barndom, hans sista dagar och gravläggning.

I det gamla korvalvet möter vi bland annat helgongestalter. Åtskilligt erinrar om familjen Ehrenborg på Hovdala slott, - begravningsvapen, predikstolens baldakin med adelsvapen, altartavla.
Under kyrkan finns gravrum, där medlemmar av släkterna Ehrenborg, Bring och Hartman vilar. Triumfkrucifix från 1400-talet och skriftstol, samt epitafier och prästporträtt finns. Dopfunten tillhör den så kallade Dagstorpsgruppen. Klockhuset är uppfört på 1490-talet.

Den byggdes om något 1880.