Norra Mellby

Av dopfunten från mitten av 1100-talet återstår endast foten, huggen i sandsten. Den nuvarande cuppan, som är en indentisk kopia av ursprunget, tillkom i samband med reastaureringen på 1950-talet.

Livshjulet, tillkommet under sent 1200-tal eller 1300-talet, är av stort konsthistoriskt intresse. Det är, tillsammans med ett liknande hjul i Ramsåsa kyrka, den enda nordiska medeltida framställningen av människans åldrar.

Predikstolen är ursprungligen från c:a 1600. Kronan skänktes till kyrkan år 1738.

 Altaret är från medeltiden.
 Altaruppsats från 1771 utförd av bildhuggaren Johan Ullberg, den sk "Finjamästaren".

Omkring år 1150 var denna romanska kyrka färdig att inviga. Något århundrade därefter byggdes kyrkan till. Så sent som 1917 uppfördes tornet. Klockhusets timmer höggs 1480-1481.    
På norra långhusväggen finns ett berömt "livshjul". I mitten står Döden, snärjd av ormar och råttor, för att hämta även en högstående person till sitt rike. Ett språkband hänvisar till Psalt. 144. På en pelare - uppförd vid valvslagningen på 1400-talet - finns en biskop med en pilgripmsmussla i mitran. En sådan mussla erhölls när man besökt aposteln Jakobs grav i Spanien.1956 fick koret en glasmålning utförd av   Karl-Einar Andersson, Sösdala och 1984 en i långhuset gjord av Erik Olsson, Halmstadgruppen.   Ett flertal 1700-talsföremål av Johan Ullberg finns också. På Kyrkogården finns Otto Lindblads grav (Lunds studentsångförenings grundare).