Medlem i Svenska kyrkan

Medlemskap i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bär upp ett arbete som har stor betydelse för många människor, både här hemma och ute i världen. Vid livskriser och sorger och vid stora olyckor och katastrofer kan kyrkan många gånger räcka ut en hjälpande hand. Men det skulle inte gå utan alla medlemmars ekonomiska och personliga medverkan. Läs om vad kyrkan gör med hjälp av din medlemsavgift.


Detta stöder du eller får tillgång till genom ditt medlemskap

Dop
Dopet är den vanligaste vägen till medlemskap.

Konfirmation
Konfirmandtiden ger en unik möjlighet att samtala om livsfrågor
för tonåringar och även för vuxna konfirmander.

Barn och ungdom
Kyrkan har öppen förskola, barntimmegrupper, buskulgrupper, tjejsnack och ungdomskvällar,

Musik och kör
Barn och vuxna sjunger i kyrkans körer. Det anordnas konserter.

Krishantering
Vid katastrofer i samhället medverkar kyrkan i olika former av kris- och stödgrupper.
Kyrkan finns även till för besök och samtal.

Diakoni
Svenska kyrkan stöder utsatta barn, handikappade, ensamstående föräldrar,
människor i sorg, arbetslösa, äldre, ensamma, flyktingar, brottsoffer med flera.

Själavård
Vid personliga kriser finns kyrkan till hands dygnet runt. Du kan ringa till
församlingen eller till jourhavande präst, telefon 112.
Samtal med präst eller diakon sker alltid under tystnadsplikt.

Kunskap
Varje år ordnas studiecirklar och föreläsningar.
Kristen tro, livsfrågor och många andra ämnen blandas i utbudet.

Vigsel
Du har rätt till kyrklig vigsel inom Svenska kyrkan var som helst i landet.

Begravning
Du har rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan.

Kyrkorna som byggnads- och kulturhistoria
Genom ditt medlemskap bidrar du till att kyrkorna kan hållas tillgängliga samt att kyrkornas byggnaderna och övriga kulturskatter kan vårdas.

Bistånd
Svenska kyrkan har ett stort engagemang i fattiga och krigshärjade länder.
Anmälan om att tillhöra Svenska kyrkan

Här anmäler du din önskan om att bli medlem i Svenska kyrkan.

Telefon 0451- 610 68

sosdala.forsamling@svenskakyrkan.se