Väntjänsten

Andra tisdagen i månaden kl 14 är det gudstjänst på
Väntjänsten/Träffpunkten i Sösdala.
Välkomna!