Barn och Ungdoms verksamheten

Kyrkans verksamhet för barn och ungdomar.

Jesus visar och berättar för oss att barnen har en stor och viktig plats i guds rike. Därför har barnen en särskild ställning i den kristna tron.

I Sösdala församling vill vi göra detta synligt med en stor verksamhet för barnen och deras familjer.
Vi vill också att barnen ska få synas i församlingens gudstjänster.

Du kan klicka på de olika grupperna för att läsa mer om verksamheterna.

Medarbetare och ledare i barn och ungdoms verksamheten är:

Ann Marie Gren
Mi Svensson
Marita Larsson
Malin Unnerhed

Följ oss gärna på facebook.com/busisosdalaforsamling