Kyrkogårdar

På Sösdala församlings kyrkogårdar
får man inte ha glassaker eller plastblommor
på gravarna.

GRAVPLATSER PÅ VÅRA KYRKOGÅRDAR.

HÄGLINGE KYRKOGÅRD
Vanliga gravplatser
Askgravlund

BRÖNNESTADS KYRKOGÅRD
Vanliga gravplatser

Minneslund
Askgravlund
Askgravplats

NORRA MELLBY KYRKOGÅRD
Vanliga gravplatser
Minneslund
Askgravplats
Askgravlund är under uppbyggnad, klar omkring Allhelgonahelgen 2020.

Askgravplats är en gravplats för askor/urnor. På askgravplatsen är det möjligt för makar/partner/anhöriga att vila tillsammans. Den upplåts med begränsad gravrätt. Begränsningen består i gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Begreppet askgravplats är dock inte helt entydig. Anhörig får närvara vid urnsättning. Smyckningsplats.

Minneslund är ett gemensamt gravområde för nedgrävning eller utströende av askor. Anhöriga deltar inte i gravsättningen. Minneslunden ska inte förses gravanordning. En minneslund har gemensam smyckningsplats. Anhörig får inte närvara vid urnsättning Smyckningsplats.

Askgravlund är ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor med en gemensam plats för namn och smyckning. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen. Gravplats i en askgravlund upplåts vanlige utan gravrätt. Begreppet är inte entydigt.
Anhörig får närvara vid urnsättning. Smyckningsplats.

Smyckningsplats är en särskild plats i en minneslund, kistlund eller askgravlund. På smyckningsplatsen kan efterlevande sätta exempelvis snittblommor eller ljus.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKS

Församlingen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen »Kontakta församlingens expedition « i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill huvudmannen komma i kontakt med dessa. Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort. Skyltar har satts ut på följande förtecknade gravplatser. Kontakta expeditionen som är öppen tisdag–fredag 10.00–12.00 på tel 0451-61068 eller mail. sosdala.forsamling@svenskakyrkan.se Sösdala 31/10 2016

NORRA MELLBY KYRKOGÅRD

Kvarter M1 B 1a, 1b Nilsson Nils Nilsson F Persson Elna M1 B 17a, 17b, 17c M1 B 22, 23 Bergqvist Olof Andersson Bergqvist F Nilsdott Celia M1 B 25 Persson Nils M1 C 12a, 12b Pålsson Sven Pålsson F Truedsson M1 D 2 M1 F 5 Holmberg Carl Holmberg Olof M1 F 6 Månsson Erland Månsson F Svensdotte Ehrling Sven M1 G 4 Göransson Anna Hansson F Johannesson Hansson Axel M1 G 5 Nilsson F Brandell Ester M1 G 12, 13 Wennerberg Anders M1 H 19 Olsson Nils M1 H 20 Svensson Truedsson Truedsson F Andersson M1 I 33 Persson Jöns Björkquist F Kristia Else Björkquist Johannes M1 J 7 Olsson F Isaksson Olsson Gustaf M1 K 1 Hallbergsson Bengt M1 K 5 Svensson F Månsson M1 K 9a, 9b Jensen F Hektor M1 K 10 Carlsson F Lindau Karlsson Samuel M1 M 1a Johansson Matilda M1 M 13 Svensson Nils Svensson F Nilsdotte Nilsson Cecilia Nilsson Svante M1 M 14 Månsson-Tengvall Jöns Tengvall F Hallquist M1 M 15 Alström F Nilsdotter Anna Alström Nils M1 M 41, 43 M1 N 17 Persson Jöns M1 N 21 Kruse Frans Oskar M1 O 2a, 2b Persson F Svensdotte M1 O 5 Johansson August Johansson F Paulsson Johansson Dagmar Johansson Nils M1 R 1 Lindblad F Nilsson Lindblad Anders Lindblad Dorotea Elvira M1 R 7 Jönsson F Persson Anna Jönsson Per M1 R 12 Larsson Sven Larsson F Persson M1 R 17 Bengtsson Nils Bengtsson F Andersdo M1 R 50, 51 Johansson F Nilsson Kvarter M2 A 46, 47 Svensson F Persson Svensson Axel Herman M2 A 82 Persson Åkesson Nils M2 B 25, 26, 27, 28 Hammar Gottfrid Henning Hammar Oskar Alfred M2 B 110, 111, 112, Jeppsson Nils Jeppsson F Persson Ströbeck F Jeppson Ströbeck Nils M2 B 118, 119 Jönsson Emil Gunnar Jönsson F Svensson M2 B 161, 162 Persson Per Anders Persson Alma M2 B 207 Persson Otto Sigfrid M2 B 246, 247 Nilsson Nils Anton M2 B 248, 249 Persson Olof M2 B 258, 259 Nilsson Ernst M2 D 47 Jönsson Mimmi M2 D 50, 51 Jönsson F Johannesdo Jönsson Jöns M2 D 65 Larsson Per M2 D 77 Nilsson Maria M2 D 86 Jönsson Anna M2 D 97 Johansson Per M2 D 108, 10 Persson F Nilsson Svensson Anette Persson Sven M2 D 112 Nilsdotter Anna Nilsson Edvin Hjalmar M2 D 197, 198, 199 Nilsson F Bengtsson Ann Nilsson Jöns Nilsson Lydia Elvira M2 D 122, 123 Magnusson Karl Magnusson F Johansson M2 D 227, Pettersson Karl Fredrik M2 D 229 Mårtensson flickebarn Björkman Bengt Seved M2 D 230 Larsson F Nilsson Hanna M2 D 231 Andersson Nils M2 D 232 Nilsson Nils M2 D 235 Stenberg Elsie Anne Nilsson Ulla Marianne M2 D 243 Jönsson Sven Åke M2 D 244 Pettersson Hilda M2 D 273 Andersson gossebarn Fridolf ett barn M2 D 282 Persson Hjalmar Kristian M2 D 285 Magnusson Nils M2 D 286, 287 Andersson Alfred Andersson F Håkansso M2 D 290 Kristiansdotter Matilda M2 D 293, 294 Sandholm Karl Johan Sandholm F Lindberg M2 D 295 Pettersson Judit Anita M2 D 302 Pettersson ej döpt flicka Fridolf ej döpt flicka M2 D 303 Svensson Johan M2 D 304 Nilsson Ida Matilda M2 D 308 Jonasson Alma Maria M2 D 310 Olsson Bo M2 D 311 Bergström Karl Vilhelm M2 D 317 Pålsson Karl Lennart M2 D 318 Nilsson Johannes M2 D 319 Hansson Svensson Ola M2 E 108, 109 Mårtensson Per Mårtensson F Håkansson M M2 E 128, 129 Hult F Jönsson Elin Hult Karl Oskar Torsten M2 E 130, 131 Nilsson Ola Nilsson Per Edvin Nilsson Alma Ester Andersson GUSTAV M2 E 136, 137 Nilsson F Nilsson Anna Nilsson Johannes M2 E 140, 141 Svensson Ida Maria M2 E 146, 147 Andersson F Larsson Andersson August Elias M2 E 164, 165 Månsson F Kristensdo Månsson Jöns M2 E 170, 171 Jabelonsky F Svensso Jabelonsky Johan Arvid M2 E 172, 173 Svensson F Persdotte Svensson Anders M2 E 174, 175 Jeppsson Gustaf Jeppson Nils M2 E 176, 177 Vinberg Olivia Jönsson Vinberg Kvarter M3 A 1, 2 Olsson F Åkesson Olsson Gunnar Valfrid M3 A 52 Karlsson Johan Edvard M3 A 71 Lund Kalle Egon M3 A 83, 84 Olofsson F Erlansson Olofsson Johannes M3 A 123 Nilsson Anders M3 A 132 Nilsson Oskar M3 A 147 Bengtsdotter Cecilia M3 A 158 Martinsson Eva Margit M3 A 161 Sten Nils M3 A 184, 185 Nilsson Janne Nilsson F Kristensso M3 B 74 Svensson Jöns M3 B 75 Pettersson Axel Oskar M3 B 90 Larsson Anders M3 C 61, 62 Persson Algot M3 C 73, 74 M3 C 309 Stridsberg Jan TOBIAS

BRÖNNESTADS KYRKOGÅRD

Kvarter BN A 50,51A,51B Stille Hans Stille F Lindkvist Martina Stille Elsa Ingrid Maria BN A 122 Johansson Hans Ove BN A 149, 150 Danielsson F Steen Danielsson Karl BN A 179 Persson Ann Rose- BN A 248, 249 Oredsson Karl Oredsson F Oredsson BN A 262, 263, 264 Jönsson F Stark Ebba Stark F Ottosson Agda Svensson Stark Karl BN A 269, 270 Kvarter BG 124, 125 Troedsdotter Ingar, Nilsson Erland BG A 48 Månsson Christina BG A 67, 68 Olsson F Svensson Olsson Olof BG A 94, 95 Johansson Hilda Elvira Andersson Karl Johan BG A 98 Nilsson Carl BG A 185, 186, 187 Brolin Nilsson Casper Nilsson F Nilsson Emelie Nilsson Martin

HÄGLINGE KYRKOGÅRD

Kvarter HG A 4, 5, 6 HG C 113, 114 Olsson Jöns HG D 128, 129 Andersson Nils Andersson F Jönsson HG D 134, 135 Jönsson F Andersson Jönsson Anders HG E 36, 37 Börjesson Cecilia Nilsson Maria Olsson F Pålsson Else HG E 109, 110 Nilsson F Pålsson Nilla Nilsson Peter Olof HG G 13, 14 Nilsson Lars Nilsson F Persson Karna Kvarter HN 1 209, 210 Olsson Johan Olsson F Svensson Ida HN 2 6 Hallgren Otto HN 2 12, 13 Svensson Frans August Svensson Oskar Albin