Örkened församling

ônskar alla välkomna i Örkened Kyrka och församlingshem: Torsdag 28.sept. kl. 14 Treffpunkten Söndag 1. oktober kl.17 Den helige Mikaels dag Familiegudstjänst med barn- och ungdomskörer

                                          Energibesparing  

På grund av den rådande situationen med dyrare el måste församlingen vidtaga en del åtgärder 

för att spara på elförbrukningen.

Framledes kommer temperaturen i Kyrkan vid våra gudstjänster vara 16 grader +.

Om vi skulle ha varmare blir det mycket stora summor för uppvärmningen.

Församlingen har inköpt ett antal filtar för dem som känner sig litet ”frusna”.

Filtarna läggs ut i bänkarna.

Lunds stift rekommenderar att vi gör så här samt att gudstjänstdeltagarna vid behov tar på sig en extra jacka.

Vi kommer också att förlägga en del gudstjänster på ”enkla” söndagar i församlingshemmet, främst under januari och februari.

Kolla också inför gudstjänsterna under ”Predikoturer” i Norra Skåne och församlingens anslagstavlor samt på hemsidan

.

Se fina bilder med kommentarer på facebook: Kyrkor i Skåne:

https://www.facebook.com/groups/1004509267045546/permalink/1269029397260197/

Om Örkened Kyrka:

https://www.youtube.com/watch?v=1dqovb4O0rA

Kyrkan är öppen alla vardagar mellan 8 och (ungefär) 16. Välkommen att ta et litet rast mellan andra göromål, tända et ljus och be för det som ligger dig på hjärta, eller blot vara i tystnad ett tag.

Expeditionens uppettider: Måndag stängt, tisdag 9-12, onsdag stängt, torsdag 12-14, fredag 9-12
tel. 0479-205 68 /sms 072 254 32 53

https://www.facebook.com/%C3%96rkenedf%C3%B6rsamling-102654592485416
 

Församlingshemmet:

Örkened Kyrkas Interiör