Foto: Peter Buch

Örkened församling

ônskar alla välkomna i Örkened Kyrka och Församlingshem: Torsdagssoppa 15. april kl, 17-19

Torsdagssoppa torsdagen den 4. april kl 17.00.
Varmt välkomna!

Sponsorerat av LIONS.
Dagens kock är Gina Pihlblad.
Maten kostar 20 kr för den som kan betala.

Foto: pb

Passionsgudstjänster nedanstående onsdagar kl. 19.00 med fika.

21.februari Församlingshemmet. 

28 februari Ubbaboda skola Camilla Gustafsson medverkar på Cello 

6 mars Ebeneserkapellet. Sång Elin Mannheimer och Birger Hanson 

13 mars Församlingshemmet. PRO Örkened sång och musikgrupp medverkar. 

20 mars Rumpeboda skola. Jenny Mossberg medverkar på flöjt.

Fastlags servering i församlingshemmet 11.febr kl. 11

Fösamlingskårens ÅRSMÔTE 8. febr. kl 18 i Församlingshemmet:

Vi kommer bland annat att ta upp följande punkter:

Årsberättelse
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av kaffekommittéer
Val av studieledare
Val av pressreferent
Val av representanter till Stiftskonventet
Förslag till aktiviteter under året
Övriga frågor:
bland annat förekommande tankar på att Örkeneds
församling går samman med något grannpastorat.

                                          Energibesparing  

På grund av den rådande situationen med dyrare el måste församlingen vidtaga en del åtgärder 

för att spara på elförbrukningen.

Framledes kommer temperaturen i Kyrkan vid våra gudstjänster vara 16 grader +.

Om vi skulle ha varmare blir det mycket stora summor för uppvärmningen.

Församlingen har inköpt ett antal filtar för dem som känner sig litet ”frusna”.

Filtarna läggs ut i bänkarna.

Lunds stift rekommenderar att vi gör så här samt att gudstjänstdeltagarna vid behov tar på sig en extra jacka.

Vi kommer också att förlägga en del gudstjänster på ”enkla” söndagar i församlingshemmet, främst under januari och februari.

Kolla också inför gudstjänsterna under ”Predikoturer” i Norra Skåne och församlingens anslagstavlor samt på hemsidan

.

Se fina bilder med kommentarer på facebook: Kyrkor i Skåne:

https://www.facebook.com/groups/1004509267045546/permalink/1269029397260197/

Om Örkened Kyrka:

https://www.youtube.com/watch?v=1dqovb4O0rA

Kyrkan är öppen alla vardagar mellan 8 och (ungefär) 16. Välkommen att ta et litet rast mellan andra göromål, tända et ljus och be för det som ligger dig på hjärta, eller blot vara i tystnad ett tag.

Expeditionens uppettider: Måndag stängt, tisdag 9-12, onsdag stängt, torsdag 12-14, fredag 9-12
tel. 0479-205 68 /sms 072 254 32 53

https://www.facebook.com/%C3%96rkenedf%C3%B6rsamling-102654592485416
 

Församlingshemmet:

Örkened Kyrkas Interiör