Församlingskåren

Församlingskåren är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund och ser som sin uppgift att inspirera till kristet gudstjänst- och vardagsliv samt att stärka församlingsgemenskapen. Alla intresserade är varmt välkomna.


Är du intresserad av eller har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta ordförande Örjan Goës tlf. 073 812 47 60
Du kan stödja verksamheten genom att bli medlem. 
Medlemsavgiften är 100 kr 

Församlingskåren träffas följande torsdagar kl. 18.00 i församlingshemmet 10 februari (årsmöte), 10.mars, 7.april samt 12.maj.    
 Vi kommer bland annat att läsa och samtala med ledning av
Kyrkans dagbok. 

Den 31.maj komer vi  att göra en utfärd till Svarta Bergen (Stigs Dragspels Musseum) i Hägghult. 
https://svartabergen.com
Vi träffas på församlingshemmet kl. 13.30, kör tillsammans till Stigs Dragsspelsmusseum. Efter rundturen kör vi till Peter Buch, Hägghult 702. Under mysig samvaro serveras fika och Peter Buch står for andakt. Varmt välkomna till alla
 
 

Församlingskåren träffar under hösten planeras starta torsdagen den 8. september.