Dop, vigsel, konf. & begravning

Församlingen vill informera om följande inför kyrkliga förrättningar:

  • Dopklädning finns att låna i samband med dopsgudstjänst
  • Brudkrona finns at låna i samband med vigselgudstjenst
  • Bårtäcke finns att låna i samband med begravningsgudstjänst

Kontakta tjänstgörande präst eller expeditionen.