En bebis i dopklänning vilar i någons famn.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.
Det är också en fin tradition som går långt tillbaka i historien.
https://www.svenskakyrkan.se/dop

Hur gör man vid Barndop?

Ni kan börja med att meddela Lokala Skattemyndigheten vilka namn ni vill att ert barn ska döpas till.

Därefter kan ni ringa till pastorsexpeditionen och beställa tid för dop: Telefon 0479-205 68, eller direkt till präst: 070 553 92 45 (Kyrkoherde Magnus Sollersten) eller 0479-205 62 (Komminister Peter Buch). om tidpunkt och om Ni vill att ert barn skall döpas i gudstjänst eller vid speciell dopgudstjänst

Innan dopet kommer prästen hem till er, eller ni kommer till kyrkan, och går igenom dopets innebörd och praktiska saker om hur det går till vid själva dopet.

Dopljus får barnet av församlingen vid dopet. Det kan tändas vid aftonbön och högtidsdagar som till exempel födelsedagar och årsdagar av dopet. Dopminne får alla som döps. Där står dag och plats för dopet, undertecknat av präst. 

Församlingen kan erbjuda lån av dopklädnad för barnet. Kontakta expeditionen om eventuellt lån.

Församlingshemmet kan hyras för eventuell samling efter dopet

se Kyrkoordningen kapitel 19:

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus.
Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den helige andens namn.
Genom jordiska medel får människan del i Guds rike. I en ny födelse tas människan ut ur syndens och dödens sammanhang och förenas med Jesus Kristus för att med honom och hans folk dela korsets och uppståndelsens liv.
Dopet är en engångshandling, vid vilken Gud treenig tar upp människan i sin gemenskap och för henne in i sin kyrka och församling. Dopet sker därför vanligen i församlingens gemensamma gudstjänst.
Samtidigt har dopet betydelse för hela livsvägen: varje dag får den som döpts leva i sitt dop och gå genom död till liv, från ofrihet till frihet. Genom dopet har människan fått Guds nåd, en nåd som bär henne hela livet och genom döden.
Kyrkans uppdrag är att alla människor skall nås av erbjudande om dop. Såväl barn som ungdomar och vuxna kan ta emot dopet. Det är församlingens uppgift att ombesörja att dopundervisning sker. Faddrar kan också utses för att tillsammans med de närstående ta ett särskilt ansvar för den döptes fostran till människa och kristen.
Dopet kan senare bekräftas i församlingens gemenskap, vid konfirmation och annan gudstjänst där dopet aktualiseras.