Närbild på knäppta händer vid en ljusbärare.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Ekumenisk

”att de alla skall bli ett” Johannesevangeliet 17:21

Ekumeniskt arbete strävar efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärker de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling.

Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra – också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa mönster – göra upp med vår rädsla och se på varandra med kärlekens ögon. Att se till det som förenar och tillsammans bygga en bättre värld.

I sin strävan efter synlig enhet omsluts kyrkan av Jesu bön ”att de alla skall bli ett

Johannesevangeliet 17:21

https://www.skr.org/om-oss/ekumenik/

Ekumeniske bönnegruppen:
Bön, samtal, sång ock gemenskap! i Örkeneds församlingshem onsdage kl. 18.30-20.00
Vårens sista bönesamling hålls onsdagen den 1.juni 
ock höstens första hålls den 21.september
Velkommen!

Bibelsällskapets BÖN för Ukraina våren 2022 ¤ Jag ber om fred i Ukraina, och om Guds vägledning för alla som är involverade i konflikten. ¤ Jag ber om mat, vatten, värme och trygghet för dem som flyr eller har förlorat sina hem. ¤ Jag ber om särskilt beskydd över barn och värnlösa. ¤ Jag ber för alla skadade och sjuka. Gud, kom med helande. ¤ Jag ber för alla som sörjer. ¤ Jag ber för dem som drabbats av trauman och stressyndrom. ¤ Jag ber att alla ledares och soldaters hjärtan öppnas för evangeliet. Amen.

Bibelsällskapet

Sång ock musikgudstjänster
i Ebeneserkapellet söndagar kl. 17.00 
håller sommarlov men börjar igen i september.
Vi ser fram emot att träffas igen i god gemenskap.
Tills dess träffas vi på sommarens friluftsgudstjänster.


Foto: Peter Buch
Foto: Peter Buch