En svala svävar i en grå himmel.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Måndagsklubben

tiligara "Örkeneds Kyrkliga syförening"

Efter att regelbundet verkat inom församlingen under mer än 50 år har man vid årsmötet den 14.februari bestämt sig för att avveckla Örkeneds Kyrkliga syförening som formel förening ock övergår till en gemenskap i friare former under namnet ”Måndagsklubben” 

Träffar blir andra måndag i månaden  kl. 13.30
14.mars: 

Måndagsklubben samlades för första gången i Örkeneds församlingshem i Lönsboda i måndag: 14.mars. dagens samling innehöll bland annat en kort men intressant redogörelse av komminister Peter Buch för vad fastetiden egentligen innebär. 
Eija Andersson kompletterade med att berätta om hur man från 1600-talet och framåt har använt fastlagsriset i Sverige och Finland och att det skulle påminna om Jesu lidande innan korsfästelsen på Golgata. 

Därefter fick deltagarna, med Eijas anvisningar, binda och dekorera var sitt fastlagsris eller påskris. Bland annat användes färgglada ulltottar och virkade björkhängen. 

Dagen innehöll naturligtvis även en god gemenskap vid fikaborden och i en avslutande andakt.  (v. Örjan Goës)                                                                                  

Måndagsklub 13.mars 2022 Foto: Örjan Goës

Måndag den 11 april
Ta med dig dina bästa gamla låter, gärna på skiva, så spelar vi dom. Men vi vill ha en historia bakom, din historia, varför denna låt betyder så mycket för dig.

Där är fika mellan vi vänder på skivorna.

Träffpunkten har sommarlov fram till september.