Foto: Peter Buch

Expedition ock Kyrkoråd

Pastorsexpeditionen:
Besöksadress: Göingegatan 2, 283 72 Lönsboda
Postadress: Box 73, 283 72 Lönboda

Tel. 0479-205 68

Ôppettider:
Måndag stängt
Tisdag kl. 9.00-12.00
Onsdag stängt
Torsdag kl. 12.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00


orkened.forsamling@svenakakyrkan.se

Expedition:
Anna Ahlbin
tel. 0479-205 68

Ekonomi:
Kassa & exp. :
Cecilia Lindsten
Tel 0479 205 60

Kyrkogårdsförvaltningen är öppen enligt Pastorexpeditionen.
Telefontid: tirsdag-torsdag fredag 09.00-09.30 0479-205 68

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd skall finnas i alla församlingar med minst 500 kyrkotillhöriga.

Sammansättningen av kyrkofullmäktige sker genom direkta val av röstberättigade i  församlingen.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år senast på valdagen får rösta i kyrkovalet.

I vår församling sammanträder fullmäktige som regel 3 gånger årligen.

Alla fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Fullmäktige skall bestå av udda antal ledamöter och vara minst 15 i en församling med högst 5000 medlemmar.

Valda 2021:

Kyrkans framtid:
Catarina Johansson, Kyrkofullm. ordförande. tel. 070 268 90 53
Annelie Frostenson
Håkan Håkansson
Lena Bredåker
Maria Lindholm Hansson
Arnold Magnusson
Tore Ekeberg
Jepta Welsh
Gerd Bengtsson

Centerpartiet:
Pia Malmsten
Bertil Nilsson
Ann-Sofie Magnusson
Magnus Augustsson

 

 

Kyrkoråd:

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

 

Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över verksamhet och tillgångar.

 

Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet.

 

Vårt kyrkoråd består av följande ordinarie och ersättare:
Ordförande Pia Malmsten Tel 0479-205 69