Våra kyrkor i Mjällby och Ysane
Foto: Anette Olofsson/M.B.

Mjällby församling

Mjällby församling omfattar halvön Listerlandet. Längs kusten ligger flera fiskelägen, till exempel Hällevik, Nogersund och Hörvik. Vid kusten finns också flera fina badstränder. Listerlandet är ganska slätt med fin jordbruksbygd. Slätten avbryts dock av skogsklädda höjder som ger vackra strövområden. Till församlingen hör också ön Hanö. Från och med 1 januari 2014 tillhör även tätorterna Ysane, Norje och Pukavik Mjällby församling. Ysane består av odlad, sandig kustslätt med mindre skogsbackar och ligger på Listerlandets östra del.

Bryt en tradition - Julinsamlingen 2022

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Sinnesromässa i Stenlängan

Välkommen som du är till en enkel mässa mitt i vardagen med musik, ljuständning och gemenskap. Årets sista mässa blir tisdagen den 20 december kl. 19.00, fika från kl. 18.30.

Våra kyrkor i Mjällby och Ysane

Gudstjänster och konserter

Här hittar du information om aktuella gudstjänster och konserter.

Vill du ha ett besök?

Vi kommer gärna och besöker dig! Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Trivselpromenad

Vi träffas på onsdagar kl. 10.00. Start & stopp utanför Mjällby församlingshem.

Lekplats Mjällby församling

Barn- och ungdom

Är du föräldraledig och vill träffa andra föräldrar och barn? Här hittar du information om våra vuxenbarngrupper och övriga barngrupper. Följ oss gärna på FB: "Barn & Unga i Mjällby församling"!

Övriga grupper

Välkommen att anmäla dig till Louise Ingvarsson på telefon 0456-566 08 eller via mejl: louise.ingvarsson@svenskakyrkan.se

Kvarglömd dopunderklänning

Känner du igen den här fina dopunderklänningen med tillhörande mössa? Klänningen har hängt ett tag i Mjällby kyrka och finns nu att hämta på pastorsexpeditionen (öppet måndag - fredag kl. 10-12 eller enligt överenskommelse på tel. 0456-500 21).

En liten snögubbe står i sandöken.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Rösten som ropar i öknen bärs av övertygelse, av ett hopp som går bortom allt rimligt hopp, av en styrka som är större än en människas tilltro till sig själv." Läs Tankar inför helgen med prästen Charlotte Frycklund

Ge en gåva för världen

I en tid då krig, coronapandemin och klimatförändringar tvingar miljoner människor på flykt och till ett liv i extrem fattigdom och hunger, är behoven av gåvor större än någonsin.

Be en bön för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och gäller i alla EU:s medlemsländer.

Upptäck 1986 års psalmbok

Här hittar du en melodipsalmbok på nätet där du kan lyssna på psalmerna.