Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda

Här presenteras förtroendevalda som är valda mandatperioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige

Ledamöter

Kyrkans Bästa (KB)

Bo Knutsson, ordförande

Kith Mårtensson

Uno Hellgren

Maivor Johnsson

Ebbe Larsson

Mikaela Rosenlund

Sven-Inge Antonsson, 1:e vice ordförande

Maria Knutsson

Jesper Bengtsson

Ingrid Friman

Ingvar Ottosson

Kerstin Edvardsson

Jan-Erik Pilthammar

 

Socialdemokraterna (S)

Daniel Berg

Uno Johansson, 2:e vice ordförande

Peter Jeppsson

Ewonne Månsson

Ann-Britt Borgström

Bengt Jansson

 

Sverigedemokraterna (SD)

Karolina Widerberg

Percy Persson

Pia Andersson

Mona Wadin Nilsson

Casper Borgström

 

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Ingmar Jeppsson

 

Ersättare

Kyrkans Bästa (KB)

Marianne Hansson

Birgitta Bergström

Bodil Svensson

Maria Arnqvist

Jeppe Johnsson

Ingela Persson

Maria Bengtsson

 

Socialdemokraterna (S)

Ylva Nilsson

Lina Jörnkrans

Kyrkorådet

Ledamöter

Paul Henriksson, kyrkoherde

Kith Mårtensson, ordförande (KB)

Uno Hellgren (KB)

Pia Andersson (SD)

Maivor Johnsson, 1:e vice ordförande (KB)

Ebbe Larsson (KB)

Ewonne Månsson (S)

Kerstin Edvardsson (KB)

Sven-Inge Antonsson (KB)

Ann-Britt Borgström, 2:e vice ordförande (S)

Ingrid Friman (KB)

Mona Wadin Nilsson (SD)

Bengt Jansson (S)

 

Ersättare

 

Maria Knutsson (KB)

Karolina Widerberg (SD)

Ingmar Jeppsson (ViSK)

Jesper Bengtsson (KB)

Ingvar Ottosson (KB)

Daniel Berg (S)

 

Adjungerade:

Bo Knutsson, ordförande kyrkofullmäktige

Arne Bogren, fastighetsansvarig

Lina Bengtsson, kyrkokassör

 

Foto:

Nedre raden, från vänster: Karolina Widerberg, Pia Andersson, Mona Wadin Nilsson, Kith Mårtensson, Ann-Britt Borgström och Kerstin Edvardsson

Mellanraden, från vänster: Uno Johansson (t.o.m. 2022-04-10), Bo Knutsson, Uno Hellgren, Ewonne Månsson och Ingrid Friman

Övre raden, från vänster: Patrik Carlsson, Arne Bogren, Ebbe Larsson och Ingmar Jeppsson

Kyrkorådet 2022-2025 Foto: Anette Olofsson