Foto: Anette Olofsson

Kyrkogården

Mjällby församling har två kyrkogårdar: en i Mjällby och en i Ysane.

Har du frågor som rör någon av våra kyrkogårdar? Välkommen att kontakta oss:

 

Mjällby

Expedition kyrkvaktmästare, telefontid måndag - fredag kl. 9.30-10.00, telefonnummer:

0456-566 40

Telefonnummer, övriga tider:

Kyrkogårdsförman Nils-Erik Eriksson: 0456-566 11

Kyrkvaktmästare Hans-Peter Eriksson: 0456-566 12

Kyrkvaktmästare Alexander Karlsson: 0456-566 13

 

Ysane

Kyrkvaktmästare Lars-Åke Persson: 0456-566 14

 

Kyrkogårdsförvaltningen

Assistent PIa Mattisson: 0456-500 21