Foto: M.B./Anette Olofsson

Indelningsändringar januari 2014

Den 1 januari 2014 utvidgades Mjällby församling.

Två kyrkor, två församlingshem och två kyrkogårdar

Det område som tidigare var Ysane församling tillhör nu Mjällby församling. Det innebär att Mjällby församling har två kyrkor, två församlingshem och två kyrkogårdar.

Förtroendevalda och anställda

Förtroendevalda som tillträdde den 1 januari representerar hela den utvidgade församlingen. Samma anställda kommer att ansvara för verksamheten inom hela församlingens område.

Administration

All administration vad gäller såväl församlingsverksamhet som begravningsverksamhet kommer att vara samlad till pastorsexpedition och kyrkogårdsexpedition i Mjällby.

Gudstjänstliv och övrig verksamhet

För gudstjänstliv och övrig verksamhet är strävan att organisationsförändringen skall påverka så lite som möjligt. Gudstjänster kommer att firas regelbundet i både Ysane kyrka och Mjällby kyrka. Vid vissa tillfällen kommer hela församlingens huvudgudstjänst att firas i Ysane kyrka. Huvudgudstjänsten kan även, liksom tidigare, firas på någon annan plats. Kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel och begravning kan ske i båda kyrkorna enligt önskemål.

Mer information

Fortlöpande information om församlingens verksamhet presenteras i församlingsbladet ”Kyrknytt” som delas ut till samtliga hushåll. Information finns även på församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/mjallby

Frågor besvaras på pastorsexpedition/kyrkogårdsexpedition,          Kyrkvägen 4, tel. 0456-500 21, e-post:mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se