Foto: M.B./Anette Olofsson

Indelningsändringar januari 2014

Den 1 januari 2014 utvidgades Mjällby församling.

Två kyrkor, två församlingshem och två kyrkogårdar

Det område som tidigare var Ysane församling tillhör nu Mjällby församling. Det innebär att Mjällby församling har två kyrkor, två församlingshem och två kyrkogårdar.

Förtroendevalda och anställda

Förtroendevalda representerar hela den utvidgade församlingen. Samma anställda ansvarar för verksamheten inom hela församlingens område.

Administration

All administration vad gäller såväl församlingsverksamhet som begravningsverksamhet är samlad på pastors- och kyrkogårdsexpeditionen i Mjällby.

Gudstjänstliv och övrig verksamhet

När Mjällby församling utvidgades var strävan att gudstjänstliv och övrig verksamhet skulle påverkas så lite som möjligt av organisationsförändringen. Gudstjänster firas därför regelbundet i både Ysane kyrka och Mjällby kyrka. Vid vissa tillfällen firas hela församlingens huvudgudstjänst i Ysane kyrka. Huvudgudstjänsten kan även, liksom tidigare, firas på någon annan plats. Kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel och begravning kan ske i båda kyrkorna enligt önskemål.

Mer information

Fortlöpande information om församlingens verksamhet presenteras i församlingsbladet ”Kyrknytt” som delas ut till samtliga hushåll. 

Frågor besvaras på pastors- och kyrkogårdsexpeditionen,          Kyrkvägen 4, tel. 0456-500 21, e-post:mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se