Foto: PMB Media & Design

Vigsel

Ett bröllop är en speciell högtid i livet, en fest som ofta planerats lång tid i förväg. Det blir ofta ett minne för livet, inte bara för dem som gifter sig, utan också för släkt och vänner.

Men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är gratis för kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. Förutom brudparet behövs bara prästen och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.  

Symbolrik gudstjänst

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnes närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

Tid och plats 

Vi har inga fasta tider för vigsel. Tid och plats bestäms vid kontakt med pastorsexpeditionen. Så långt det är möjligt tillmötesgår vi önskemål om tjänstgörande präst eller musiker.

OBS! Vigsel bokas senast en månad i förväg.

I god tid före vigseldagen tar den präst som ska tjänstgöra vid vigseln kontakt med brudparet för samtal och genomgång av gudstjänstordningen.

Välkommen att kontakta oss för att boka vigsel:

Pastorsexpeditionen, telefon 0456-500 21