Kyrkokörens historia

"Mitt hjärta vill sjunga", artikel skriven av Inga-Lill Nilsson, medlem i Kyrkokören.

”Mitt hjärta vill sjunga”

Så lyder den inledande frasen i en kantat av J. S. Bach, som är en av de kompositioner vi har övat i Mjällby kyrkokör. 2009 var det mer än femtio år sedan fyra av sångarna började i kören och jag var en av dem.

Min man och jag hade kommit till Mjällby församling under sommaren 1957. Jag för att tillträda en tjänst i Lörby skola efter Thora Hallert, som gått i pension. Egon, min man, fick tjänst i Hörviks skola.

Kantor Nils-Olof Dahlberg

Vid vårt första besök i Mjällby kyrka kom vi att hamna bakom Erik Jönsson – också han lärare men även medlem av kyrkans kör. När gudstjänsten var slut, kom Nils-Olof Dahlberg (kyrkans kantor) springande och på ort och ställe inbjöd han oss att vara med i kören och på den vägen är vi fortfarande. Så ock för Inga-Britt Persson, Hosaby och Gull-Britt Sällberg, Krokås.

Detta var under några av Dahlbergs sista tjänsteår, så vi fick uppleva den forne militärmusikerns kraftfulla ledning och även lyssna till hustrun Sveas sång och munviga kommentarer.

Dahlberg hade på tjugotalet varit en av initiativtagarna till Blekinge läns Körförbund, där han i många år även var dess dirigent.

Kyrkan i Mjällby hade även ett musiksällskap som Dahlberg ledde, så det var många både sångare och musiker engagerade i Mjällby Sång och Musiksällskap, som vi hette på den tiden. Stina Hallberg är den femte musikern och sångaren, som nu belönas med medalj. Hon började som musiker (fiol), men kom över till kören, när musiksällskapet upphörde.

Kantor Bo Knutsson

Dahlberg tjänstgjorde till hösten 1972, då han gick i pension.  J-E Wilson efterträdde Dahlberg, men denne hade under tiden fostrat en bygdens egen son till sin efterträdare, Bo Knutsson. Bo kan inte bara röka fisk utan även spela orgel, piano, altfiol och dragspel och efter studier vid musikhögskolan i Malmö kom han att ta över taktpinnen efter Wilson.

Bo förde liksom Nils-Olof Dahlberg en skönsjungande hustru med sig i boet och efter några år kom även döttrarna Anna, Ida och Klara som förstärkning + pappa Henning och mamma Dagmar. Tala om familjeföretag!

Blekinge läns Körförbund

Under åtta år var Bo och jag med i styrelsen för Blekinge läns Körförbund, Bo som dirigent och jag som ordförande. Kören var även aktiv och deltog i förbundets övningar och framträdande över hela Blekinge. Den andre dirigenten under denna tid var musikdirektor Knud Petersen vid Amiralitetskyrkan i Karlskrona. De här båda herrarna kompletterade varandra på ett fint sätt och det är med stor glädje, som man ser tillbaka på de åren. Vi for kors och tvärs över hela Blekinge och vi har väl sjungit i snart sagt alla dess kyrkor. År 1983 (?) var vi i Mjällby värdar för Körförbundets konsert och då letades det fram en lyra av smidesjärn, som ”Sme-Ernst” i Hörby hade gjort. Den smyckades med blommor och fick vara ett blickfång på orgelfasaden.

Trogna sångare

Tankarna går också till alla sångare, som under åren vandrat genom kören, men som nu finns därute på kyrkogården. De har troget ställt upp varje vecka på övningarna för att vid framförandet kunna berika gudstjänsten med sin sång. Men även nya sångare har kommit till under åren och tur är väl det, att det sker en ständig förnyelse, för vi har roligt i vår kör – annars hade man inte stannat så länge.