Foto: PMB Media & Design

Begravning

Vår församling präglas av starka traditioner att låta kyrkan vara med vid livets avgörande tillfällen, i både glädje och sorg.

När begravningen är bokad tar den präst som ska tjänstgöra vid begravningsgudstjänsten kontakt med den person som är närmast anhörig. Så långt det är möjligt tillmötesgår vi anhörigas önskemål om tjänstgörande präst eller musiker.

Begravningsombud

Begravningsombudet bevakar frågor som berör dem som inte tillhör Svenska kyrkan och tar tillvara deras intressen. Mjällby församlings begravningsombud heter Birger Larsson och nås på telefonnummer 070-668 14 10.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor angående begravning.

Pastorsexpeditionen, telefon 0456-500 21