Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Vår församling präglas av starka traditioner att låta kyrkan vara med vid livets avgörande tillfällen, i både glädje och sorg.

När begravningen är bokad tar den präst som ska tjänstgöra vid begravningsgudstjänsten kontakt med den person som är närmast anhörig. Så långt det är möjligt tillmötesgår vi anhörigas önskemål om tjänstgörande präst eller musiker.

Begravningsombud

Begravningsombudet bevakar frågor som berör dem som inte tillhör Svenska kyrkan och tar tillvara deras intressen. För vår församling har Länsstyrelsen utsett Lena Wilson-Ericsson till begravningsombud, du når henne på telefon 0709-69 43 07.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor angående begravning.