Foto: Anette Olofsson

Körverksamhet

Vill du vara med och sjunga i kör? Här hittar du information om våra körer.

Att sjunga i kör är nyttigt!

Att sjunga tillsammans ger både glädje, stimulans och utmaning oavsett vilken nivå du befinner dig på. Körsången är ett teamarbete där alla är viktiga och ett sammanhang där du kan hitta nya vänner.