Inne i Mjällby kyrka

Altaruppsatsen från 1621 är donerad till kyrkan av Tage Thott, dansk länsherre på Sölvesborgs slott. Även altarets antemensale samt dopfunt och predikstol kan dateras till samma tid. På korväggen, runt altartavalan, finns en mycket utmärkande väggmålning med de fyra evangelisterna. Denna målades cirka 1835 av Carl Strömberg.