KyrkNytt
Foto: Anette Olofsson

Församlingsbladet "KyrkNytt"

KyrkNytt som är vårt församlingsblad i Mjällby, kommer ut fyra gånger om året (vår, sommar, höst och vinter). Bladet skickas ut till alla hushåll i församlingen.

KyrkNytts utgivningsdatum

Våren 2023: 20/2 - 21/2

Sommaren 2023: 29/5 - 30/5

Hösten 2023: 25/9 - 26/9

Vintern 2023-2024: 27/11 - 28/11