KyrkNytt
Foto: Anette Olofsson

Församlingsbladet "KyrkNytt"

KyrkNytt som är vårt församlingsblad i Mjällby, kommer ut fyra gånger om året (vår, sommar, höst och vinter). Bladet skickas ut till alla hushåll i församlingen.

KyrkNytts utgivningsdatum

Vintern 2023-2024: 27/11 - 28/11 år 2023

Våren 2024: 12/2 - 13/2

Sommaren 2024: 3/6 - 4/6

Hösten 2024: 19/8 - 20/8

Vintern 2024-2025: 25/11 - 26/11