KyrkNytt
Foto: Anette Olofsson

Församlingsbladet "KyrkNytt"

KyrkNytt som är vårt församlingsblad i Mjällby, kommer ut fyra gånger om året (vår, sommar, höst och vinter). Bladet skickas ut till alla hushåll i församlingen.

KyrkNytts utgivningsdatum

Våren 2020: 24/2 - 25/2

Sommaren 2020: 1/6 - 2/6

Hösten 2020: 24/8 - 25/8

Vintern 2020-2021: 23/11 - 24/11 2020