KyrkNytt
Foto: Anette Olofsson

Församlingsbladet "KyrkNytt"

KyrkNytt som är vårt församlingsblad i Mjällby, kommer ut fyra gånger om året (vår, sommar, höst och vinter). Bladet skickas ut till alla hushåll i församlingen.

KyrkNytts utgivningsdatum

Våren 2021: 15/2 - 16/2

Sommaren 2021: 7/6 - 8/6

Hösten 2021: 23/8 - 24/8

Vintern 2021-2022: 22/11 - 23/11 2021