Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsbladet "KyrkNytt"

KyrkNytt som är vårt församlingsblad i Mjällby, kommer ut fyra gånger om året (vår, sommar, höst och vinter). Bladet skickas ut till alla hushåll i församlingen.

KyrkNytts utgivningsdatum

Våren 2019: 4/3 - 5/3

Sommaren 2019: 3/6 - 4/6

Hösten 2019: 26/8 - 27/8

Vintern 2019-2020: 25/11 - 26/11