Inne i Ysane kyrka

Altaruppsatsen som inköptes 1772 från Bäckaskog föreställer uppståndelsen och utgör övre delen av altartavlan som finns i Gammalstorps kyrka. Predikstolen är från 1600-talet och dopfunten som är från 1900-talet är huggen i ljus granit. I koret finns kyrkans främsta sevärdhet som är de målningar som Nils Håkansson, ”Vittskövlemästaren”, har utfört. Målningarna var länge överkalkade och upptäcktes av en slump 1931 då kyrkans värmesystem lades om. 1938 togs de fram och restaurerades. Den bäst bevarade delen av målningarna finns i korets östvägg och föreställer Jesu intåg i Jerusalem.