Våra kyrkor i Mjällby och Ysane
Foto: Anette Olofsson/M.B.

Våra kyrkor

Sedan den 1 januari 2014 då Mjällby församling utvidgades med området som tidigare var Ysane församling , har vi två kyrkor – en i Mjällby och en i Ysane.

Öppettider Mjällby och Ysane kyrka

Mjällby kyrka:

Måndag-fredag: öppet dagtid

Lördag-söndag: inga fasta öppettider, öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Ysane kyrka:

Måndag-fredag: enligt överenskommelse med vaktmästare Lars-Åke Persson, tel. 0456-566 14

Lördag-söndag: öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Välkommen!

Mjällby kyrka
Mjällby kyrka Foto: Anette Olofsson
Ysane kyrka
Ysane kyrka Foto: M.B.