Mjällby kyrka
Foto: Anette Olofsson

Mjällby kyrka

Mjällby kyrka syns på långt håll över slättlandet och den är lätt att hitta fram till.

Öppettider Mjällby och Ysane kyrka

Mjällby kyrka:

Måndag-fredag: öppet dagtid

Lördag-söndag: inga fasta öppettider, öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Ysane kyrka:

Måndag-fredag: enligt överenskommelse med vaktmästare Lars-Åke Persson, tel. 0456-566 14

Lördag-söndag: öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Välkommen!

Mjällby kyrka är byggd 1788-1791 i gustaviansk stil

Kyrkan byggdes delvis på initiativ från den dynamiske riksdagsmannen för bondeståndet Knut Persson (1748-1831), kallad ”Mjällby kung”.
 
Den nuvarande kyrkan ersatte en romansk 1100-talskyrka av sten och tegel (med två torn), vilken lär ha ersatt en träkyrka  från missionstiden, vilken i sin tur lär ha rests på en hednisk offerplats.
 
Den nuvarande kyrkan hyser flera vackra och intressanta historiska föremål ifrån bl.a. renässansen.
 

Renoveringar

 
På senare år har kyrkan genomgått både inre och yttre renovering. Inre arbeten utfördes 2006. Det kulturhistoriskt värdefulla torntaket med täckning av 22 000 ekspån lades om under sommaren 2007. Sommaren 2008 utfördes fasadarbeten på kyrkans långskepp.
 
Välkommen till Mjällby kyrka!