Lekplats Mjällby församling
Foto: Anette Olofsson

Barn- och ungdom

Våren 2021 är ordinarie barn- och ungdomsverksamhet inställd med anledning av gällande restriktioner i samband med Corona-pandemin.

Vi som jobbar med barn- och ungdomsverksamheten är Louise Ingvarsson - barn-/ungdomsansvarig, Malin Nennesson - barn-/ungdomsledare och Marie Nilsson - diakoniassistent.

Foto: Pontus Design