Lekplats Mjällby församling
Foto: Anette Olofsson

Barn- och ungdom

Är du föräldraledig och vill träffa andra föräldrar och barn? Här hittar du information om våra vuxenbarngrupper och övriga barngrupper. Följ oss gärna på FB: "Barn & Unga i Mjällby församling"!

Vi som jobbar med barn- och ungdomsverksamheten är Louise Ingvarsson - barn-/ungdomsansvarig, Malin Nennesson - barn-/ungdomsledare och Catrin Karlsson - barn/ungdomsledare

Öppna grupper

Välkommen att vara med!

Övriga grupper

Välkommen att anmäla dig till Louise Ingvarsson på telefon 0456-566 08 eller via mejl: louise.ingvarsson@svenskakyrkan.se