Ysane kyrka
Foto: M.B.

Ysane kyrka

Ysane kyrka heter egentligen S:ta Gertruds kyrka och ligger vid E22 cirka 5 km nordost om Sölvesborg och är lätt att hitta till.

Öppettider Mjällby och Ysane kyrka

Mjällby kyrka:

Måndag-fredag: öppet dagtid

Lördag-söndag: inga fasta öppettider, öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Ysane kyrka:

Måndag-fredag: enligt överenskommelse med vaktmästare Lars-Åke Persson, tel. 0456-566 14

Lördag-söndag: öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Välkommen!

Ysane kyrka byggdes på 1300-talet och byggdes till år 1777

Kyrkan fick sina valv på 1400-talet, en ombyggnad gjordes år 1862 då kyrkan fick sitt torn. 

Den nuvarande kyrkan hyser många vackra och intressanta historiska föremål, bl.a. predikstolen som härstammar från 1600-talet och en ljuskrona i malm från år 1808.

Kalkmålningar av Vittskövlemästaren

Kyrkans främsta sevärdhet är målningarna i koret, som är utförda av målaren Nils Håkansson (även kallad Vittskövlemästaren). Den bäst bevarade delen av målningarna är de i korets östvägg, som föreställer Jesu intåg i Jerusalem.

Renovering

Den senaste restaureringen gjordes hösten 2013, då bland annat utvändiga kalkmålningsarbeten utfördes.

 Välkommen till S:ta Gertruds kyrka i Ysane!