Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsinstruktion

Vad är en församlingsinstruktion? Enligt Svenska kyrkans Kyrkoordning ska det finnas en församlingsinstruktion i varje församling. Församlinginstruktionen ska utarbetas av kyrkorådet och kyrkoherden tillsammans i samråd med domkapitlet. Församlingsinstruktionen är församlingens styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen. Foto: Elisabeth Ubbe/DN/TT

Mjällby församlings församlingsinstruktion

Godkänd av kyrkorådet och kyrkofullmäktige, datum: 2018-11-06
Godkänd av kyrkoherden, datum: 2018-11-06
Församlingsinstruktionen utfärdades av Lunds domkapitel 2019-02-13

Här nedan kan du ladda ner vår församlingsinstruktion.

 

Församlingsinstruktion Mjällby församling