Foto: Elisabeth Ubbe/DN/TT

Församlingsinstruktion

Vad är en församlingsinstruktion? Enligt Svenska kyrkans Kyrkoordning ska det finnas en församlingsinstruktion i varje församling. Församlinginstruktionen ska utarbetas av kyrkorådet och kyrkoherden tillsammans i samråd med domkapitlet. Församlingsinstruktionen är församlingens styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen. Foto: Elisabeth Ubbe/DN/TT

Mjällby församlings församlingsinstruktion

Godkänd av kyrkorådet och kyrkofullmäktige, datum: 2018-11-06
Godkänd av kyrkoherden, datum: 2018-11-06
Församlingsinstruktionen utfärdades av Lunds domkapitel 2019-02-13

Här nedan kan du ladda ner vår församlingsinstruktion.

 

Församlingsinstruktion Mjällby församling