Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Svenska kyrkan finns för dig i glädje och sorg. Vi vill vara till stöd och hjälp vid de stora och viktiga - ibland svåra – situationer som livet kan ställa oss inför.

Dop Mjällby kyrka

Dop

När en människa ska döpas samlas familj och vänner i kyrkan eller på den plats där dopet ska ske.

Att vara konfirmand!

Välkommen till konfirmation i Mjällby församling. Anmäl dig senast den 3 oktober! (Vi har förlängt anmälningstiden)

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om guds välsignelse för äktenskapet.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.