Foto: Anette Olofsson 2016-06-12

Vad är Yganokören?

Kören startade som en ungdomskör i Gammalstorp-Ysane pastorat på 1980-talet.

 "Ygano" står för Ysane, Gammalstorp och Norje – de tre största orterna i dåvarande Gammalstorp-Ysane pastorat.

Körens främsta uppgift har varit att förgylla gudstjänster och konserter med skönsång.

Mjällby församling fick en ny vuxenkör

I och med sammanslagningen den 1 januari 2014 då Ysane och Mjällby blev en församling, blev även Yganokören en viktig del av musiklivet i Mjällby församling.

Körledare genom tiderna

Körledare har varit Viola Lifmark, Marianne Eriksson, Marina Ivansdotter Södergren, Carina Kenneteg, Bo Knutsson, Karin Sax Granlöf, Nadja Schelin och nu Maria Duvald.

Med från starten

Fyra av körens medlemmar har varit med nästan från starten och de tio skönsjungande damerna har vid många tillfällen fått chansen att visa prov på stor musikalitet och vacker sång i båda våra kyrkor. Julkonserten 3: e advent, julbönen på julafton och ”Musik och lyrik i sommarkvällen” har varit högtidsstunder både för åhörare och körledare.

Repertoar

Repertoaren är bred, allt från J.S. Bach via W.A. Mozart till modernare tonsättare, även sånger ur musikaler, svenska visor och inte minst sakrala psalmer och sånger. Kören sjunger både a capella (utan komp.) och med ackompanjemang. Stämfördelningen är 4 sopraner, 3 första altar och 3 andra altar.