Våra kyrkor i Mjällby och Ysane
Foto: Anette Olofsson/M.B.

Aktuellt

Nya Öppettider Mjällby och Ysane kyrka

Mjällby kyrka:

Måndag-fredag: öppet kl. 9-15

Lördag-söndag: inga fasta öppettider, öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Ysane kyrka:

Måndag-fredag: enligt överenskommelse med vaktmästare Lars-Åke Persson, tel. 0456-566 14

Lördag-söndag: öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Välkommen!

Augusti

 

Söndag 8 augusti

Kl. 10.00 Mjällby kyrka: Gudstjänst med dop, Staffan Svensson.

 

Söndag 15 augusti

Kl. 11.00 Listerkyrkan i Hällevik: Jazzgudstjänst, Staffan Svensson, Listerkyrkans husband m.fl. Gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Kl. 18.00 Mjällby kyrka: ”Musik i sommarkvällen” med Ida, Maria och Bo Knutsson. OBS! Tid och plats!

 

Söndag 22 augusti

Kl. 10.00 Mjällby kyrka: Gudstjänst, Staffan Svensson.