Våra kyrkor i Mjällby och Ysane
Foto: Anette Olofsson/M.B.

Aktuellt

Vid de tillfällen då antalet gudstjänstdeltagare förväntas bli fler än 50 kommer Covid-pass (vaccinationspass) och legitimation att begäras. Information om vilka tillfällen detta gäller kommer att framgå av annonsering i BLT/Sydöstran, här på vår hemsida, vår Facebook-sida: www.facebook.com/mjallbyforsamling samt våra affischer. Kontroll av vaccinationsbevis och legitimation sker före insläpp. Vaccinationsbevis beställs med bank-id på www.covidpass.se. Saknas bank-id laddas blankett för beställning av bevis ned på www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis. Kontakta gärna pastorsexpeditionen på tel. 0456-500 21 (mån-fre kl. 10-12) om du behöver hjälp med att ladda ner blanketten.

Nya Öppettider Mjällby och Ysane kyrka

Mjällby kyrka:

Måndag-fredag: öppet kl. 9-15

Lördag-söndag: inga fasta öppettider, öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Ysane kyrka:

Måndag-fredag: enligt överenskommelse med vaktmästare Lars-Åke Persson, tel. 0456-566 14

Lördag-söndag: öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Välkommen!

Januari

 

Söndag 16 januari

Kl. 11.00 Mjällby kyrka: Högmässa, Patrik Carlsson. Avtackning av avgående förtroendevalda och välkomnande av de nyvalda.

OBS! Kyrkkaffet är inställt! Vaccinationsbevis och legitimation krävs! Kom i god tid, vi kontrollerar Covid-pass (vaccinationsbevis) och legitimation före insläpp!

Torsdag 20 januari

Torsdagsträffen är inställd!

 

Söndag 23 januari

Kl. 11.00 Ysane kyrka: Högmässa, Staffan Svensson.

 

Torsdag 27 januari

Sopplunchen är inställd!

Kl. 18.00 Stenlängan i Mjällby: Andakt på Förintelsens minnesdag, Staffan Svensson.

                      

Söndag 30 januari

Kl. 11.00 Mjällby kyrka: Gudstjänst med dop, Patrik Carlsson.

 

Februari

 

Onsdag 2 februari

Kl. 8.00 Mjällby kyrka: Morgonmässa.

 

Söndag 6 februari

Kl. 18.00 Ysane kyrka: Ljusmässa, Staffan Svensson och Yganokören.

 

Torsdag 10 februari

Kl. 14.00 Mjällby församlingshem: Torsdagsträffen, ”Hjärtats nyckelhet och sång”, församlingens egna förmågor underhåller.

 

Söndag 13 februari

Kl. 11.00 Mjällby kyrka: Gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson. 

 

Söndag 20 februari

18.00 Mjällby kyrka: ”Framtidstro”, ungdomsgudstjänst, Staffan Svensson.

 

Torsdag 24 februari

Kl. 12.00 Mjällby församlingshem: Sopplunch.

 

Söndag 27 februari

Kl. 11.00 Ysane kyrka: Gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson och Kyrkokören. Kyrklunch i församlingshemmet.