Våra kyrkor i Mjällby och Ysane
Foto: Anette Olofsson/M.B.

Aktuellt

Här kan du läsa om vad som händer hos oss i Mjällby församling! Mjällby församling följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antal personer som får befinna sig i våra lokaler. För närvarande tillåts högst 50 personer (inklusive tjänstgörande personal) vid varje sammankomst. (Regeringsbeslut 2020-03-27)

Öppettider Mjällby och Ysane kyrka

Mjällby kyrka:

Måndag-fredag: öppet dagtid

Lördag-söndag: inga fasta öppettider, öppet företrädesvis i samband med gudstjänst

Ysane kyrka:

Kontakta kyrkvaktmästare Lars-Åke Persson, tel. 0456-566 14

Välkommen!

Oktober

 

Söndag 25 oktober

Kl. 10.00 Mjällby kyrka: Högmässa, Gunilla Aquilon Elmqvist.

 

Torsdag 29 oktober

Kl. 14.00-17.00: Mjällby kyrka: Öppet hus med kaffeservering.

 

Fredag 30 oktober

Kl. 9.00-15.30 Ysane kyrka: Öppet hus med kaffeservering.

Kl. 10.00-16.30 Mjällby kyrka: Öppet hus med kaffeservering. Kl. 14.30 spelas stilla musik: Bo Knutsson - orgel.

 

Lördag 31 oktober, Alla helgons dag

Kl. 10.00-14.00 Mjällby kyrka: Öppet hus med kaffeservering. Kl. 13.00 Spelas stilla musik: Bo Knutsson - orgel.

Kl. 16.00 Ysane kyrka: Gudstjänst till de bortgångnas minne, Patrik Carlsson och Yganokören. OBS! Max 50 personer (regeringsbeslut)

Enligt regeringsbeslut tillåts högst 50 personer vid varje gudstjänst. Därför firar vi detta år tre korta gudstjänster i Mjällby:

Kl. 18.00, kl. 18.40, kl. 19.20 Mjällby kyrka: Gudstjänst till de bortgångnas minne, Patrik Carlsson, Rolf Nilsson och Maria Knutsson - sång.

Du kan välja den tid som passar dig så länge vi inte är fler än 50 personer i kyrkan samtidigt!

November

 

Söndag 1 november

Kl. 11.00 Listerkyrkan i Hällevik: Gudstjänst, Patrik Carlsson., Uno Hellgren - trumpet. Gemensam gudstjänst med Listers EFS.

 

Måndag 2 november

Kl. 19.00 Stenlängan: Kyrkofullmäktige sammanträder.

 

Onsdag 4 november

Kl. 8.00 Mjällby kyrka: Morgonmässa.

 

Söndag 8 november

Kl. 11.00 Mjällby kyrka: Gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon Elmqvist.

 

Söndag 15 november
Kl. 11.00 Ysane kyrka: Gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

 

Söndag 22 november

Kl. 11.00 Mjällby kyrka: Gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon Elmqvist.