Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Oppmanna Vånga församling

Oppmanna Vånga församling ligger i Kristianstad kommun och har ca 2 000 invånare. Vi tillhör Lunds stift och Villands och Gärds kontrakt. Det finns två kyrkor – i Oppmanna by och Villands Vånga. Arkelstorp är centralort. Det finns moderna församlingshem i både Oppmanna och Vånga. I dessa firas ibland också gudstjänster.

På äldreboendet Tollaregården i Arkelstorp firas regelbundet gudstjänster vilka också besöks av boende utanför Tollaregården.

Församlingen har ett livaktigt församlingsliv med verksamhet som täcker alla åldrar. Musiken har en framträdande plats i våra gudstjänster - både klassisk och modern.

Församlingens vängrupp står till tjänst med olika slags diakonala aktiviteter, hjälp och stöd.

I barngrupperna Kyrkis och Skaparverkstan samlas barn från förskoleåldern upp till årskurs 6.

Ungefär 60-70% av alla ungdomar i årskurs 8 väljer att konfirmera sig hos oss.

Bibelstudiegruppen för vuxna träffas ungefär en gång i månaden och är öppen för alla med nyfikenhet på existentiella frågor och kristen tro.

Syföreningen träffas regelbundet omväxlande i Vånga och Oppmanna. 

Kyrkobladet ges ut fyra gånger om året med aktuell information och gudstjänstkalender. 

Kyrkorådet utgör församlingens styrelse. Kyrkofullmäktige beslutar om budget, bokslut och större församlingsangelägenheter.

Är du intresserad av att boka församlingshemmet i Oppmanna eller Vånga?
Ta kontakt med vår församlingsvärdinna Maria Evertsson, telefon 0720-80 21 68.