Oppmanna Vånga församling

Vår församling

Oppmanna Vånga församling ligger i Kristianstad kommun och har ca 2 000 invånare. Vi tillhör Lunds stift och Villands och Gärds kontrakt. Det finns två kyrkor – i Oppmanna by och Villands Vånga. Arkelstorp är centralort. Det finns ett modernt församlingshem i Oppmanna och där firas ibland också gudstjänster.

På äldreboendet Tollaregården i Arkelstorp firas regelbundet gudstjänster vilka också besöks av boende utanför Tollaregården. Se i kalendern för dagar och tider.

Församlingen har ett livaktigt församlingsliv med verksamhet som täcker alla åldrar. Musiken har en framträdande plats i våra gudstjänster - både klassisk och modern.

Församlingens vängrupp står till tjänst med olika slags diakonala aktiviteter, hjälp och stöd. För att komma i kontakt med de ring eller maila expeditionen.

I barngrupperna Kyrkis och Skaparverkstan samlas barn från förskoleåldern upp till årskurs 6. För att komma i kontakt med de ring eller maila expeditionen.

Ungefär 60-70% av alla ungdomar i årskurs 8 väljer att konfirmera sig hos oss.

Syföreningen träffas ett par gånger per termin.

Sticka/sy/laga är en öppen grupp  som träffas onsdagar jämna veckor, kl. 18:00 i Oppmanna församlingshem. Alla är välkomna!

Kyrkobladet ges ut fyra gånger om året med aktuell information och gudstjänstkalender. 

Kyrkorådet utgör församlingens styrelse. Kyrkofullmäktige beslutar om budget, bokslut och större församlingsangelägenheter. Se medlemmar: Förtroendevalda/Kyrkofullmäktige

 

Är du intresserad av att boka församlingshemmet i Oppmanna?
Ta kontakt med expeditionen på telefonnummer 044-970 01