Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige

Ordförande
Mats Jansson
Vice Ordförande
Mikael Hääger

 

Valnämndens ordförande
Rose-Marie Olofsson

Thore Svensson
Agneta Nilsson
Marie-Louise Zernisson  
Mikael Olsson
Per Nilsson
Bengt Arne Johansson
Ann-Kristin Kvist
Karin Henriksson
Eva Andersson
Annika Gunnarsson
Rana Bäckström
Rebecka Åkesdotter


Robin Svensson
Gunnar Olofsson
Kristina Göransson
Christer Johansson
Magnus Jönsson
Katarina Håkansson
Britt-Marie Svensson
Lena Hammerli

Kyrkoråd

Ordförande
Mats Lindell
Vice Ordförande
Mikael Hääger

Thore Svensson
Rose-Marie Olofsson
Mats Jansson
Ann-Kristin Kvist
Mikael Olsson
Gunnar Olofsson
Per Nilsson
Eva Andersson


Agneta Wulff
Tobias Wulff
Rana Bäckström
Annika Gunnarsson
Katarina Håkansson
Jonas Fykman