Begravning

Behovet av avsked är förmodligen ett av människans starkaste. Det är svårt att släppa taget om människor vi hållit av och älskat. Att få ta farväl en sista gång kan vara livsviktigt och helande för oss som är kvar.

En begravningsgudstjänst är en avskedsstund där prästen lyser frid över den avlidne och överlåter denne i Guds gemenskap och eviga frid. Traditionen kring en begravning kan för många vara en trygghet och ge tröst i det svåra.

Tillsammans med prästen utformas begravningsgudstjänsten så att det bli en fin stund och ett minne att bära med sig genom sorgen. Svenska kyrkan ansvarar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering.

För att boka en begravning ta kontakt med pastorsexpeditionen
på telefonnummer 044-970 01.

 

Läs mer om begravningar och sorg på svenska kyrkans hemsida.

Begravning

Begravningsombud

Vårt begravningsombud Peter Isacson kan du kontakta ang. frågor kring begravningsavgiften.