Våra kyrkor och kyrkogårdar

I Oppmanna-Vånga församling finns två kyrkor.

Kyrkorna är inte bara vackra och intressanta kulturbyggnader utan används fortfarande för det ändamål de en gång byggdes - att fira gudstjänst.

Kyrkorna har bevarats i ursprungligt skick så långt som möjligt men har också försiktigt anpassats för att fungera med de förutsättningar som gäller idag.

Kontakta vaktmästarna för att komma in i kyrkan om du vill besöka kyrkan och den inte är öppen.

Välkommen att besöka och njuta av våra vackra kyrkor!