Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik

Att sjunga är både roligt och hälsosamt. Glädje åt både utövare och åhörare!

Musiken finns med genom hela kyrkohistorien och är en viktig uttrycksform i kyrkans gudstjänster. Musiken bidrar till att ge gudstjänsten dess karaktär både när det gäller högtidligt allvar och livfull glädje.