Musik

Att sjunga är både roligt och hälsosamt. Glädje åt både utövare och åhörare!

Musiken finns med genom hela kyrkohistorien och är en viktig uttrycksform i kyrkans gudstjänster. Musiken bidrar till att ge gudstjänsten dess karaktär både när det gäller högtidligt allvar och livfull glädje.