Vigsel

Vigselakten är en symbolhandling samt en förening mellan två personer som älskar varandra och vill leva tillsammans resten av livet.

Under välsignelse- och vigselakten lovar vi varandra ömsesidig kärlek & trohet, vi ska möta livet tillsammans i både med- och motgång.

När er vigsel är bokad kontaktas ni av en präst för att tillsammans gå igenom och planera. Detta för att göra vigseln så personlig och fin som möjligt. Mötet sker ofta några veckor innan själva vigseln, ofta sker det i kyrkan.
 
För att automatiskt ha rätt till en vigsel utan kostnad ska en av de två vara medlem i Svenska kyrkan. Hos de lokala skattemyndigheterna begär man det intyg om hindersprövning som prästen behöver för att kunna genomföra en giltig vigsel.

Att gifta sig är en av livets stora händelser, något vi minns livet ut. När ni väljer att gifta er enligt Svenska kyrkans ordning, väljer ni också att följa de traditionella former som en vigselgudstjänst innebär. I Oppmanna-Vånga sker vigseln nästan alltid i någon av kyrkorna. I undantagsfall kan vigseln ske på annan plats ske efter överenskommelse med någon av prästerna. 

Kontakta pastorsexpeditionen på telefonnummer 044-97001 för att boka vigsel.

 

Läs mer på svenska kyrkans hemsida

Vigsel