Foto: Jim Elfström /IKON

Dop

Ett barn föds


En fantastisk händelse, fylld av förhoppningar och framtidstro. Vi vill först av allt gratulera er till ert nyfödda barn. Livet får en ny vändning och blir större vid ett sådant tillfälle.

Dop

Dopet det synliga tecknet på Guds omsorg om människan. Innan dopet träffas prästen och dopbarnets föräldrar för ett dopsamtal. Man talar om dopets innebörd och dopgudstjänstens utformning. Föräldrarna ges här möjligheten att ställa frågor och komma med önskemål kring sitt barns dop och ni kommer tillsammans med prästen fram till hur just ert barns dop ska se ut.

Boka in dop
I vår församling erbjuds dop på söndagar antingen i samband med gudstjänst eller efteråt. Dop sker i huvudsak i kyrkan men kan i undantagsfall ske i hemmet eller annan plats efter överenskommelse med någon av prästerna. Vänligen kontakta oss vid frågor och för att boka tid för dop. Det finns även möjlighet att hyra vårt församlingshem efteråt för dopkaffe.

Dop kan endast boka genom personlig kontakt via telefon med pastorsexpeditionen telelfonnummer 044-970 01 eller samtal med någon av prästerna.

Läs mer om dopet på svenska kyrkans hemsida

Dop