Kyrkogårdar

I församlingen finns 4 stycken kyrkogårdar. 2 stycken i Oppmannna och 2 stycken i Vånga, samtliga i närheten av våra kyrkor.

Oppmanna Kyrkogård

På Oppmanna kyrkogård erbjuds traditionella gravplatser och minneslund.

Minneslunden är en anonym gemensamhetsgravplats där anhöriga inte vet var eller när gravsättningen sker. Det finns en gemensam plats för utsmyckning och vaktmästaren asvarar för skötsel.

Vånga Kyrkogård

På Vånga kyrkogård erbjuds traditionella gravplatser och askgravplats.

Askgravplats är en gemensamhetsgravplats och liknas vid ett mellanting mellan traditionell grav och minneslund. Till skilland från minneslund märks askans placering ut med en liggande gravsten samt att anhöriga får närvara vid gravsättningen. Det finns en gemensam plats för utsmyckning och vaktmästaren asvarar för skötsel.

 

Hjälp med gravskötsel

Mot en avgift kan vi hjälpa dig som inte vill eller kan sköta gravplatsen själv. Genom att teckna ett gravskötselsavtal överlåter du ansvaret till oss. Skötselavtal tecknas på ett, tre eller fem år vänligen kontakta pastorsexpiditionen på telefon 044-970 01.

 

Lösa gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet kommer att tillämpa nya, enhetliga rutiner, när de kontrollerar gravstenarnas säkerhet. De nya anvisningarna kommer att underlätta kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete och skapa en enhetlig praxis.

  • Kraven är att stenen skall klara 35 kg drag eller tryck i överkanten utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga skall ha minst två dubbar av rostfritt stål i en diameter av 14 mm. Dessa dubbar skall gå ner i ett underjordiskt fundament som är minst 30 % av stenens höjd. Vid behov skall stenen omdubbas.
  • Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.
  • Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och stenen.
  • Kyrkogårdspersonalen har rätt att säkra stenar tillfälligt som utgör en fara för säkerheten, men det är den enskilde gravrättsinnehavarens ansvar att se till att stenen åtgärdas.
  • Omdubbningen ska utföras enligt Centrala Gravvårdskommittén anvisningar. 

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Vaktmästaren hjälper dig med praktiska frågor kring den dagliga driften av våra kyrkogårdar, gravskötsel, gravsättning, gravrättsfrågor, visningar av gravplats eller kyrkogård.