Torsten Jönssons minnesfond

Barn upp till 18 år har möjlighet att söka bidrag ur Torsten Jönssons minnesfond.

Det finns möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur Torsten Jönssons minnesfond. Fonden är öppen för barn upp till 18 år som har det svårt och behöver ekonomisk hjälp. Alla boende i Kristianstad kommun kan söka.

Det finns två ansökningsperioder per år. För utbetalning under våren behöver ansökan vara oss tillhanda senast 1/12 och för utbetalning under hösten behöver ansökan vara oss tillhanda senast 1/6.

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

För att söka till fonden behöver du skicka ett personligt brev där du beskriver din situation. Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig.

Brevet skickar du sedan till:

Oppmanna-Vånga församling
Oppmanna kyrkväg 3
29157 Arkelstorp

Märk med ”Torsten Jönssons minnesfond”.

Du kan också mejla ditt brev till kyrkoherde Jonas Fykman på adressen jonas.fykman@svenskakyrkan.se