Bild från Görslövs kyrka

Uppåkra Församling

Söndagens mässa är i dagsläget inte öppen för fysiskt deltagande, men sänds direkt via vår facebooksida kl 10.00 (se nedan), och ligger också kvar en period så att man kan se och höra den senare.

Uppåkra kyrka är öppen för besök på söndagarna kl. 11.00-12.30. Då finns möjlighet att ta emot enskild nattvard, tända ljus eller bara sitta ner en stund och lyssna på orgelmusik.

Uppåkra kyrka är också öppen varje vardag kl. 9-15.

Vid dop och vigsel gäller maximalt 8 deltagare plus personal, vid begravning 20 personer plus personal.

Du kan alltid nå oss per telefon eller via mejl för samtal eller för att få hjälp. Kontaktuppgifter finns under ”kontakta oss”.

Expeditionen är stängd för fysiska besök men du kan ringa 040-461316 eller mejla uppakra.forsamling[at]svenskakyrkan.se

Digitala andakter, psalmer och liknande läggs ut via vår Facebooksida.

Uppåkra församling på facebook

Här kan du bland annat se och höra psalmer, sånger och andakter. En ny andakt läggs upp varje lördag kl 18.00. Skriv till oss om du önskar en särskild psalm, eller om du vill att vi ber för dig.