Bild från Görslövs kyrka

Uppåkra Församling

Nu är det åter möjligt att fira mässa på plats i Uppåkra kyrka, kl 11 på söndagar! Söndagens mässa sänds också direkt via vår facebooksida (se nedan), och ligger kvar en period så att man kan se och höra den senare. Efter gudstjänsten finns möjlighet att ta en kopp kaffe utomhus.

Uppåkra kyrka är öppen varje vardag kl. 9-15.

Du kan alltid nå oss per telefon eller via mejl för samtal eller för att få hjälp. Kontaktuppgifter finns under ”kontakta oss”.

Expeditionen är stängd för fysiska besök men du kan ringa 040-461316 eller mejla uppakra.forsamling[at]svenskakyrkan.se

Digitala andakter, psalmer och liknande läggs ut via vår Facebooksida.

Uppåkra församling på facebook

Här kan du bland annat se och höra psalmer, sånger och andakter. En ny andakt läggs upp varje lördag kl 18.00. Skriv till oss om du önskar en särskild psalm, eller om du vill att vi ber för dig.