Våra kyrkor

Uppåkra församling har sex kyrkor: Uppåkra kyrka, Särslövs kyrka, Tottarps kyrka, Knästorps kyrka, Görslövs kyrka och Mölleberga kyrka. På platsen för den medeltida och rivna kyrkan i Flackarp står en klockstapel.

Uppåkra kyrka är öppen på vardagar mellan 9.00 och 15.00. Sommartid även övriga kyrkor. Omgivningarna kring Flackarps klockstapel är öppna dygnet runt!
Du kan också alltid kontakta vaktmästeriet Telefon: 070-606 13 18 eller pastorsexpeditionen Telefon: 040-46 13 16, för frågor kring kyrkornas öppethållande.

Uppåkra kyrka

Uppåkra kyrka i Stora Uppåkra utanför Lund stod klar år 1864. Den ersatte då den medeltida kyrka som byggdes på platsen på 1100-talet. Det finns också tecken på att det dessförinnan stod en annan enklare kyrka här, förmodligen en träkyrka. Uppåkra kyrka är öppen vardagar mellan kl. 9 och 15 samt i anslutning till gudstjänster och andra aktiviteter. Adressen är Gamla Trelleborgsvägen 310, 245 93 Staffanstorp.

Särslövs kyrka

Särslövs kyrka härstammar från 1200-talet. Bland sevärdheterna hör de vackra kalkmålningar av Harriemästaren och altaruppsatsen från 1600-talet. Kyrkan är öppen sommartid samt i anslutning till aktiviteter i kyrkan. Adressen är Djurslövsvägen 20, 245 93 Staffanstorp.

Tottarps kyrka

Tottarps kyrka härstammar från 1100-talet, men har byggts om vid minst fem tillfällen. En av de största ombyggnationerna gjordes av C G Brunius på 1850-talet då kyrkan fick korsarmar. Tottarps kyrka är öppen sommartid och i anslutning till aktiviteter i kyrkan. Adressen är Tottarpsvägen 35, 245 93 Staffanstorp

Flackarps klockstapel

Klockstapeln är vad som finns kvar efter Flackarps medeltidskyrka som revs 1865. Stapeln restaurerades 1953 och klockan från Flackarp hängdes tillbaka. Där den gamla kyrkan låg står idag ett träkors och en sten. Här finns också en minneslund. Omgivningarna runt klockstapeln är öppna dygnet runt. Adressen är Flackarps skolväg 89, 24561 Staffanstorp.

Knästorps kyrka

Knästorps kyrka är byggd på 1100-talet. Dopfunten är av den så kallade Skarhultsmästaren och härstammar troligen från kyrkans byggnadstid. Kyrkan är öppen sommartid och i anslutning till aktiviteter i kyrkan. Adressen är Knästorps kyrkoväg 110, 245 93 Staffanstorp.

Vitkalkad kyrka med vit kalkad mur och pilträd.

Mölleberga kyrka

Mölleberga kyrka härstammar från 1100-talet. Sevärdheter inkluderar dopfunten från 1100-talet och altaruppsatsen från 1500-talet. Mölleberga kyrka är öppen sommartid och i anslutning till aktiviteter i kyrkan. Adressen är Mölleberga kyrkoväg, Mölleberga, 245 93 Staffanstorp.

Görslövs kyrka

Görslövs kyrka härstammar från 1100-talet, men ändringar under slutet av 1800-talet har gjort att dess medeltida karaktär gått förlorad. Kyrkan är öppen sommartid och i samband med aktiviteter. Adress: Görslövs kyrkoväg 30, 245 93 Staffanstorp

Läs ännu mer om våra kyrkor

Välkommen på upptäcktsfärd!

Kyrkogårdar och begravningsverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningen i Uppåkra församling sköter om de sju kyrkogårdarna i Uppåkra, Särslöv, Tottarp, Flackarp, Knästorp, Mölleberga och Görslöv. Här finns olika gravskick som kistgravar, askgravplatser, askgravlundar, urn- och minneslundar.