Dop, Vigsel och Begravning

Från livets början, till livets slut.

Dop

Välkommen med ditt barn till dopet! Dopet är en stor och viktig högtid. Det ger tillit och glädje för familj, släkt och vänner.

Vigsel

Varmt välkommen att fira en av livets stora händelser i någon av våra kyrkor.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.