En man och en liten flicka tänder ett dopljus i kyrkan.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Preliminärboka dop

Här kan du via ett formulär preliminärboka dop i någon av Uppåkra församlings kyrkor eller i kyrksalen i församlingsgården. Du kan även boka dop via telefon 040-46 13 16. Observera att din bokning inte är definitiv förrän du fått en bekräftelse från församlingen.

Välkommen att preliminärboka dop i formuläret här nedan. När din bokningsförfrågan skickats får du en bekräftelse via e-post att din förfrågan mottagits. Inom några dagar får du en definitiv bekräftelse av din bokning eller ett förslag till förändringar om till exempel det önskade datumet inte fungerar. I samband med bekräftelsen meddelar vi även klockslag för dopet.

Önskar boka dop i:

Önskar låna dopklänning:

Önskar låna lokal för dopkalas

Behandling av personuppgifter: För att kunna administrera ett dop behöver vi dopkandidatens personnummer och eventuella vårdnadshavares kontaktuppgifter. Vårdnadshavarnas kontaktuppgifter gallras ut efter 20 år. Den döptas personuppgifter hanteras i vårt digitala kyrkobokföringsprogram KBOK så länge personen är tillhörig Svenska kyrkan. Om en vårdnadshavare till ett döpt barn inte är tillhörig Svenska kyrkan, blir personen s.k. ”antecknad vårdnadshavare” i KBOK. Det innebär att vi har tillgång till vårdnadshavarens adressuppgifter, för att kunna skicka ex. inbjudningar till barnverksamhet. På begäran kan uppgifter om ”antecknad vårdnadshavare” tas bort från KBOK. Personuppgifter säljs inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Uppåkra församling inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Uppåkra församling, Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup. Telefon: 040-46 13 16. E-post: uppakra.forsamling@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.