Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Sedan en tid tillbaka finns i församlingen ett bårtäcke, som församlingsmedlemmar gärna får låna.

Läs gärna mer 

på Svenska kyrkans hemsida om begravning

begravningsavgift

Begravningsavgiften är en årlig avgift som betalas av alla, både kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga. Avgiften bekostar bland annat lokaler, kremering, transporter och gravsättning. I begravningsavgiften ingår inte kostnader för begravningsgudstjänst; dessa ingår i kyrkoavgiften.

Icke kyrkotillhöriga

Om den avlidne utträtt ur Svenska kyrkan och de anhöriga ändå önskar en begravning enligt Svenska kyrkans ordning ska de anhöriga informeras om alternativa ceremonier eftersom ett utträde ur kyrkan bör respekteras. Kyrkoherden eller dennes vikarie beslutar om undantag från huvudregeln som är att icke kyrkotillhöriga inte begravs i Svenska kyrkans ordning.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser begravningsombud som granskar begravningsverksamheten. De undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och att begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Begravningsombud för Uppåkra församling är Bengt Nilsson.
Mobil:  070-35 32 362.

Gravskick

Nedan kan du läsa om församlingens olika gravskick.

Våra gravskick

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa vad de olika gravskicken innebär.