Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. Boka begravningen genom en begravningsbyrå eller genom att ringa till Uppåkra församlingsexpedition på 040-46 13 16.

Ett sista farväl i kyrkan

En begravning i kyrkan består av en begravningsgudstjänst där du som sörjer får minnas den som dött tillsammans med andra.

Läs mer om hur begravningsgudstjänsten går till på svenskakyrkan.se.

Boka begravningsgudstjänst

Det vanligaste är att begravningsbyrån bokar begravningen med församlingsexpeditionen. Ordnar du begravningen utan begravningsbyrå, ring församlingsexpeditionen på 040-46 13 16 för att boka begravningsgudstjänsten. 

Begravningsgudstjänsten kan hållas i Görslövs-, Knästorps-, Mölleberga-, Särslövs-, Tottarps- och Uppåkra kyrkor eller i kyrksalen i församlingsgården i Hjärup. 

Själaringning och tacksägelse

Själaringning är en gammal tradition som innebär att man ringer i kyrkklockan för att meddela att någon har dött. Själaringning är möjlig varje vardag kl. 11 i alla kyrkor förutom i Knästorps kyrka där konstruktionen är i för dåligt skick. 

I gudstjänsten på söndagar kl 11 i Uppåkra kyrka läser prästen upp namnen på personer som har varit medlemmar i Svenska kyrkan och som nyligen har avlidit. Prästen och församlingen ber över deras minne och kyrkklockorna ringer för dem. Det kallas för tacksägelse och det kan vara fint att delta i den gudstjänsten.

Musik vid begravningen

Uppåkra församlings duktiga musiker spelar orgel och piano och kan lösa de flesta musikönskemål. Det ingår alltid minst två psalmer och inlednings- och slutmusik är företrädesvis på orgel eller piano. Finns det särskilda önskemål kring en viss artist använder församlingen sig av Musikbanken som fungerar ungefär som Spotify.

Läs mer om begravningsmusik på svenskakyrkan.se

Dekorativt täcke över kista.
Uppåkra församling har ett bårtäcke för utlåning. Foto: Tanja Kamensky

Bårtäcke

Uppåkra församling har ett bårtäcke, en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten. Bårtäcket lånas ut till församlingsbor som begravs i någon av församlingens kyrkor eller församlingsgård. Det går bra att lägga blommor ovanpå bårtäcket för den som så önskar. 

Församlingens bårtäcke är formgivet och skapat av Gunvor Johansson, Kyrkotextil i Syd, 2020. 

Begravningsgudstjänsten kostar inget för den som är medlem

Begravningsgudstjänsten bekostas av den årliga kyrkoavgiften som alla medlemmar betalar.

Begravningsavgiften som betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte bekostar bland annat lokaler, kremering, transporter och gravsättning, men inte själva begravningsgudstjänsten. 

Läs mer på svenskakyrkan.se om vad som täcks av begravnings- och kyrkoavgiften.

När den som dött inte var medlem i Svenska kyrkan

Huvudregeln är att den som inte är medlem i Svenska kyrkan inte heller begravs i Svenska kyrkans ordning. Kyrkoherden kan besluta om undantag. 

Det finns alternativa ceremonier för den som vid sin död inte var medlem i Svenska kyrkan, till exempel en begravning enligt ordningen i en annan kyrka eller religion eller en borgerlig begravning. 

Begravningsombud för den som inte är medlem

Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan vända sig till ett begravningsombud  för rådgivning i frågor som rör begravningar. Begravningsombuden utses av länsstyrelsen. Begravningsombud för Uppåkra församling är Bengt Nilsson, 070-35 32 362.

Gravskick i Uppåkra församling

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa vilka olika typer av gravar som finns i Uppåkra församling och vad de olika gravskicken innebär.

Sorgegrupp

Många tycker att det underlättar om man tillåter sig att samtala om sin sorg och om hur man klarar att leva vidare. För dem som förlorat en anhörig inbjuder församlingen till Leva-vidaregrupp.

Svenska kyrkans gemensamma webbsidor om begravning och sorg

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.