En diakon sitter ner och samtalar med någon.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Få hjälp och stöd

Uppåkra församling ger samtalsstöd i frågor som rör allt från sorg till relationsproblem och krisbearbetning. Att prata med en präst, diakon eller familjerådgivare kostar inget och du behöver inte vara medlem.

Uppåkra församling erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd

Samtalet är bland det mest mänskliga vi har. Och bland det viktigaste. Genom samtalet blottlägger och upptäcker vi oss själva. Livet är krångligt och ibland blir det inte som man tänkt sig. Ibland besväras man av de stora frågorna. Det som är tungt att bära själv, det man måste få ur sig. Uppåkra församling erbjuder stöd och samtal, från de små problemen till de stora kriserna.

Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller troende för att få samtalsstöd genom församlingen. Alla samtal är kostnadsfria.

Prata med en präst 

Ett enskilt samtal med en präst i Svenska kyrkan kallas för själavårdssamtal. Du bestämmer vad samtalet handlar om. En präst har alltid absolut tystnadsplikt. 

Läs om vad den absoluta tystnadsplikten innebär på svenskakyrkan.se

Kontakta någon av församlingens präster för att boka ett samtal. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

På natten finns Jourhavande präst

Behöver du prata med en präst mellan kl. 21-06 kan du alltid komma i kontakt med Jourhavande präst genom att ringa 112.

Familjerådgivning

Att få två liv och viljor att fungera ihop är inte det lättaste. Alla får problem i sina olika relationer, men ibland behöver man extra stöd och hjälp för att hitta lösningar och komma starkare ut på andra sidan. Ett samtal med en tredje opartisk part, kan hjälpa en att se situationen från ett annat perspektiv.

Uppåkra församling erbjuder alla kostnadsfri och professionell terapi och familjerådgivning. Ta kontakt med vår familjerådgivare Caroline Brage om du vill få hjälp och stöd. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Dela sorgen med andra i en Leva-vidare grupp

Sorg rymmer många känslor. Vi kan aldrig vara helt förberedda när en anhörig avlider. Även om man haft tid att förbereda sig under en sjukdomstid upplevs det många gånger som om döden kommit alltför tidigt.

Många tycker att det underlättar om man tillåter sig att samtala om sin sorg och om hur man klarar att leva vidare. För dem som förlorat en anhörig inbjuder församlingen till Leva-vidaregrupp. Där träffas människor som har den gemensamma erfarenheten, att de nyligen förlorat en anhörig. Vi får prata om hur det är att leva med sorgen och saknaden. Varje människas sorg är unik, men det brukar ändå kännas bra att få dela tankar och erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation.

Kontakta diakoniassistent Carina Innings för mer information. Se kontaktuppgifter nedan.

På svenskakyrkan.se kan du läsa mer om sorg.

Ekonomiskt stöd

Du som har det ekonomiskt tufft kan söka ekonomiskt stöd från församlingen eller från särskilda fonder. För mer information, kontakta diakoniassistent Carina Innings. Det går bra att ringa, skicka ett mejl eller besöka den öppna diakonimottagningen som har öppet onsdagar kl. 13-14.30 i församlingsgården i Hjärup. 

Relaterat innehåll

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.

Sverigefinska telefonjouren – Papu

Sverigefinska telefonjouren (Papu) är en del av kyrkans själavård. Jouren finns för dig som behöver samtala om din livssituation på finska. Du kan ringa, mejla eller chatta med Papu.