Barn och Föräldrar

I kyrkoordningen, Svenska kyrkans styrdokument, står det: ”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.”  I Uppåkra församling tar vi detta stycke på stort allvar och arbetar ständigt med att ge barnen utrymme i kyrkan. Barn ska få synas och höras, och det får du som förälder givetvis också göra.

Välkomna!

Vi träffas i Församlingsgården, Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup