Knästorps kyrka

Knästorps kyrka är byggd på 1100-talet. Dopfunten är av den så kallade Skarhultsmästaren och härstammar troligen från kyrkans byggnadstid.

Byggnadshistoria

Kyrkan är byggd på 1100-talet av tuktad gråsten. Den har långhus, kor och absid i samma grundplan som när den byggdes. Triumfbågen är bevarad från byggnadstiden. Korsvalven är slagna på 1400-talet.

Tornet är antagligen byggt på 1200-talet och hade ursprungligen ingen förbindelse med kyrkorummet. Först på 1800-talet togs ingången till kyrkan genom tornet upp. Tidigare var ingången på norra sidan.

Sevärdheter

Dopfunten är av den sk.Skarhultsmästaren. Den härrör troligen från kyrkans byggnadstid.

Krucifixet ovanför dopfunten är från 1700-talet.

Predikstolen, från reformationstiden, är utsmyckad med bilder av de fyra evangelisterna.

Altaruppsatsen är från 1800-talet. På väggen ovanför kyrkans gamla offerkista hänger en gobeläng, kallad "skapelsen", vävd av Signe Thornberg, Knästorp. Kyrkan har två kyrkklockor, den stora är från 1770-talet medan lillklockan är från 1840-talet.