Någon stoppar ner ett kuvert i en brevlåda.
Foto: -

Fakturaadress

Här hittar du som ska skicka en faktura till Uppåkra församling organisationsnummer, fakturaadress och bankgironummer.

Skicka faktura till Uppåkra församling

Organisationsnummer

252002-7463

Uppgifter som ska finnas på fakturan
  • Leverantörens juridiska namn och adress
  • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer
  • Bankgiro (eller plusgiro alternativt bankkonto)
  • Kundens juridiska namn: Enhet inom Svenska kyrkan Uppåkra Församling
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp i kronor och % per momssats
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
 
Fakturaadress

Uppåkra Församling
Referens: (skriv namn på beställaren eller enhet)
Fack 77802890
Box 15018
750 15 Uppsala

Referens är initialer eller namn på beställaren samt konto och verksamhet om det är känt. 

Fakturor via e-post 

Skickas som bilaga i pdf-format (A4). Tänk på att endast använda bokstäverna a till z och siffrorna 0 till 9 i filnamnet. En faktura per bilaga. Om fakturan har flera sidor, lägg samman till en pdf.  
Skriven information i mejlet behandlas inte.

Fakturor i svenska kronor: 77802890@faktura.svenskakyrkan.se
Fakturor i utländsk valuta: 77802890@invoice.svenskakyrkan.se

E-faktura 

E-fakturaadress:2520027463
VAN-leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras